Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B partner je na projektu “MI – jučer, danas, sutra” čiji je nositelj Udruga mladih i Alumni FET Pula. Zajedno s nama, u partnerskom konzorciju sudjeluje ukupno 14 organizacija i to: organizacije civilnog društva (OCD): Udruga ZUM, Udruga za mlade Maro i Baro, Udruga (na)gluhih osoba „VIDEATUR“, Udruga „Studio B“, Udruga „Centar za kulturu dijaloga“, Volonterski centar Osijek, Mreža udruga Zagor; visokoobrazovne institucije: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Rijeci – Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Ekonomski fakultet, Ekonomski fakultet u Splitu, te jedinice lokalne (regionalne) samouprave: Grad Pula-Pola i Istarska županija.

Projekt se provodi na području cijele Republike Hrvatske od 30. listopada 2020. godine, a traje ukupno 36 mjeseci. Financiran je u cijelosti putem bespovratnih sredstava, koja su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%) u iznosu od 3.562.367,03 HRK.

Cilj projekta je razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između OCD-a, JL(R)S-a te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja, sprječavanjem daljnjeg iseljavanja i nezaposlenosti, tako što će se provesti znanstvena istraživanja i strukturirani dijalozi, kao temelj za izadu javnih politika, koje bi služile za donošenje novih reformi i mjera u RH.

Projekt je nastao kao rezultat potrebe za promjenama na području nedovoljnog kapaciteta organizacija civilnog društva i iseljavanja mlađe populacije iz RH prema zemljama EU-a. Prema provedenim istraživanjima, nužno je poticati i osnažiti kapacitete građanskih inicijativa i organizacija civilnog društva, koje djeluju u lokalnim zajednicama za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima. Posljednjih godina svjedoci smo porasta građanskih akcija kroz prosvjede i potpisivanje različitih referenduma i peticija, što predstavlja buđenje građanske svijesti o mogućnostima usmjeravanju društva ka nužnim promjenama te kao podloga za daljnje unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva u RH, što je jedan od glavnih ciljeva projekta Udruge.
Hrvatsko društvo, nažalost, posljednjih godina prolazi kroz svojevrsnu krizu identiteta, gdje su stupovi društva uzdrmani, a začarani krug prevaljuje se na hrvatsko gospodarstvo, koje je povrh svega opterećeno prevelikim oslanjanjem gospodarstva na tercijarni sektor, uz propadanje sekundarnog sektora uzrokovanog neprikladnim javnim politikama.

Posljedica je nezadovoljstvo društva u cjelini, međutim, najveći utjecaj lošeg socio-ekonomskog stanja u državi osjećaju mladi, koji izlaz iz naoko bezizlazne situacije u društvu pronalaze u emigraciji u druge, uređenije zemlje, ponajviše zemlje srednje i zapadne Europe. Gubljenjem prijelaznih odredbi o useljavanju radne snage, posebice za najpopularnije zemlje odredišta (Njemačka, Austrija), pokrenuo se uznemirujući trend iseljavanja mlađe populacije iz RH. Gubljenjem mladog radno sposobnog stanovništva, brzinom koja je trenutačno prisutna i pozitivnom percepcijom prema iseljavanju koje egzistira u mentalitetu hrvatske mladeži, dugoročno će uzrokovati enormno opterećenje na hrvatsko gospodarstvo, državni proračun i društvo u cjelini, kroz posljedice koje su nesagledive.
Tijekom trajanja projekta organizirat će se mnogobrojne radionice, debate/panel rasprave u svrhu uključivanja šire javnosti na projekt, uz mogućnost snažnijeg uključivanja na projekt kroz volontiranja za sve zainteresirane. Otvaranje web platforme i korištenje modernih alata za donošenje odluka, kao i druge aktivnosti i rezultati projekta, bit će javno dostupni i služit će kao podloga za daljnji napredak u rješavanju problema negativnih trendova u migraciji i razini zaposlenosti u RH.

Kroz ovaj projekt zaposlena je jedna osoba na nepuno radno vrijeme koja će koordinirati provedbu projektnih aktivnosti u našoj organizaciji. Sigurni smo kako će provedba ovog projekta rezultirati evidence-based javnih politikama usmjerenima spriječavanju iseljavanja i mijenjanju migracijskih trendova, što je naročito važno na području naše regije.