Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B provela je dvije aktivnosti u sklopu lokalnih konzultacija unutar procesa Strukturiranog dijaloga. Aktivnosti je podržala Mreža mladih Hrvatske. Tema 6. procesa Strukturiranog dijaloga na europskoj razini je donošenje nove EU Strategije za mlade. Više o samom procesu možete pročitati na stranici EU pita.

Fokus grupa

Ovo je bio prvi proces konzultacija održan u našoj udruzi. Na fokus grupi smo obuhvatili ukupno 6 sudionika, od čega 4 osobe ženskog spola, koji žive u ruralnom području te se susreću s geografskom preprekom. Proces je proveden u suradnji s lokalnom samoupravom i DVD-om Bodovaljci. Također, članovi DVD-a su nam osigurali drvo za ogrjev, te dio osvježenja.

Tijekom fokus grupe obradili smo dvije teme: “Što bi omogućilo mladim djevojkama i ženama da nadvladaju diskriminaciju i nejednakost?” i “Što treba promijeniti kako bi se osiguralo da mladi ljudi koji žive u ruralnim područjima dobiju slične mogućnosti kao i mladi u gradskim područjima? Što treba promijeniti kako bi ruralna područja postala privlačnija mladima?”. Svima je ovo bilo prvi put da sudjeluju u procesu konzultacija. Proces je tekao vrlo dobro, te su sudionici_e jasno izražavali svoja mišljenja i ideje. Tijekom procesa došli smo na temu Istanbulske konvencije, te je bilo potrebno pojasniti što ona jest, što znači za žene, te što njena ratifikacija predstavlja u rješavanju problema rodno uvjetovanog nasilja. Nakon što su moderatorice detaljno pojasnile konvenciju, sudionici_e su se složili kako je potrebno ratificirati istu što prije, te je ovo bila jedna od glavnih preporuka u toj temi.

Proces je trajao čak duže od očekivanog jer su sudionici_e zaista željeli izraziti svoje prijedloge te su bili_e zahvalni na toj mogućnosti. Fokusica je bila uspješna, te smo došli do vrlo konkretnih prijedloga kroz proces za koje smatramo da je moguće uvrstiti u nacionalni izvještaj; od ratificiranja Istanbulske konvencije, do osiguravanja boljih mogućnosti javnog prijevoza koji bi bilo učestaliji i financijski dostupniji. Također, više puta je naglašeno omogućavanje sustava podrške ženama i djevojkama (besplatno savjetovanje – pravno, psihološko, itd.; telefonska linija; sigurna kuća itd.)

Aktivnost u IOŠ

Druga je aktivnost održana u suradnji s Industrijsko-obrtničkom školom Nova Gradiška. Obuhvatili smo cijeli razred učenika, a većini je ovo bilo prvi put da sudjeluju u nekoj aktivnosti koju organizira jedna udruga. Obuhvatili smo opću populaciju mladih, ali smo kroz proces konzultacija saznali da neki od njih imaju geografske prepreke, te obrazovne prepreke. Tema aktivnosti bila je “Kako europski programi namijenjeni mladima i organiziranim aktivnostima mladih mogu postati dostupni širem krugu mladih ljudi?”

Na početku smo se susreli s problemom nepoznavanja Erasmus+ programa i općenito aktivnosti neformalnog obrazovanja koje provode OCD-i kod sudionika, te je bilo potrebno pojasniti sve prije postavljanja pitanja. Sudionici su uspijevali detektirati ispitano, međutim susretali su se s problemom izražavanja svog mišljenja i jasnog oblikovanja ideja. Kad smo ih upitali zašto je tomu tako rekli su da im nedostaje iskustva u jasnom izražavanju svojih mišljenja, ideja i stavova. Također, bila je primjetna suzdržanost u suprotstavljanju argumenata, te su sudionici konzultacija na neki način ponavljali ono što je rekla osoba koja im je najbliža u razredu.

Tijekom konzultacija uspjeli smo osigurati prostor za izražavanje mišljenja i ideja, bez osuđivanja i ispravljavanja sudionika, što su i oni sami prepoznali. Također, došli smo do nekoliko konkretnih prijedloga kroz proces za koje smatramo da je moguće uvrstiti u nacionalni izvještaj; prvenstveno organiziranje sveobuhvatne informativne kampanje o programu Erasmus+ koja bi sadržavala različite aktivnosti i kanale informiranja kako bi doprijeli do što šireg broja mladih u RHorganiziranje sveobuhvatne informativne kampanje o programu Erasmus+ koja bi sadržavala različite aktivnosti i kanale informiranja kako bi doprijeli do što šireg broja mladih u RH. Također, potrebno je poticati lokalni rad s mladima koji bi im omogućio razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina, razvoj samopouzdanja i kritičkog razmišljanja.