Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“ – UP.02.1.1.05.0291 u sklopu programa „Zaželi“ – program zapošljavanja žena, dana 18.03.2019. raspisuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU
„Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“ – ZAŽELI PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA
NA PODRUČJU OPĆINA VRBJE I DAVOR

Pozivaju se ženske osobe na prijavu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaposlena žena za aktivnu zajednicu“, UP.02.1.1.05.0291, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.
Projektom će se omogućiti edukacija i zapošljavanje žena koje će pružiti potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti žene koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
-nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a,
-starije od 50 godina,
-s prebivalištem u općinama Vrbje i Davor (naselja Bodovaljci i Orubica).

Vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci, a uključuje edukaciju za zanimanje gerontodomaćice i Ugovor o radu u trajanju od dvije godine.
Opis poslova:
• obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrijeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, ljekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati uslugu potpore za najmanje 5 krajnjih korisnika.
Sve zainteresirane žene molimo da se jave osobnim dolaskom u ured Udruge za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ (Bodovaljci 85, 35420 SPS) ili putem e-mail adrese: ured.studiob@gmail.com do 25. ožujka 2019 godine.
Prijavi je potrebno priložiti:

  1. Zamolbu podnositelja prijave
  2. Životopis podnositelja prijave
  3. Presliku osobne iskaznice
  4. Presliku svjedodžbe o završenoj školi
  5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
  6. Dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po pozivu. Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozivat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidatkinje će biti obaviještene osobnim kontaktom.
Kandidatkinja koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla svoju prijavu.
O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.
Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Udruge za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ i internetskoj stranici Općine Davor.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Udruge za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B, osobno, na broj telefona: 0917288236 ili putem e-maila: ured.studiob@gmail.com

Nikolina Jureković
Predsjednica