Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“  u sklopu programa „PROGRAM ZA SUFINANCIRANJE/ FINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM RADU“, dana 31.07.2020. raspisuje

JAVNI POZIV

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U PROJEKTU

„OSNAŽIVANJE POJEDINCA ZA SNAGU ZAJEDNICE„

 

Pozivaju se nezaposlene osobe na prijavu za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) u projektu „osnaživanje pojedinca za snagu zajednice“, financiranog kroz PROGRAM ZA SUFINANCIRANJE/ FINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM RADU.

Svrha programa je očuvanje kulturne baštine, poticanje aktivnog sudjelovanja u društvu, te razvoj međugeneracijske solidarnosti putem radionica na kojima ženske osobe svih dobnih skupina mogu razvijati međusobnu komunikaciju, svoje potencijale i aktivno doprinositi društvenom razvoju zajednice i očuvanju tradicije.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti nezaposlene osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju;
 2. osobe od navršene 50. godine života (i starije) prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci;
 3. osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Vrijeme trajanja projekta je 6 mjeseci.

Opis poslova:

 • Osoba zaposlena putem javnog rada obavljati sljedeće poslove

– pomoć u organizaciji radionica (priprema prostora i materijala)

– nabavka i prikupljanje materijala, priprema materijala (izrezivanje kartona i tkanina…)

– podrška korisnicama u procesu izrade rukotvorina – korisnicama mlađe i starije dobi potrebna je pomoć u izradi ovih rukotvorina, te bi osoba zaposlena putem javnog rada pružala pomoć tim korisnicama

-pomoć izvoditeljici aktivnosti u provedbi radionica – priprema prostora, osvježenja i drugi pomoćni poslovi prije i nakon održavanja radionica

-pomoć u organizaciji i provedbi radionica izrade novih predmeta od starih i iskorištenih predmeta (upcycling) korištenjem različitih tehnika (npr. izrada manjeg namještaja od paleta i sl.)

Kroz zapošljavanje 1 osobe putem javnog rada doći će do stjecanje novih vještina, saznanja i znanja te osobe; jačanja kapaciteta udruge kroz kvalificiranog djelatnika; te osnaživanja osobe za tržište rada.

Sve zainteresirane osobe molimo da se jave osobnim dolaskom u ured Udruge za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ (Bodovaljci 85, 35420 SPS) ili putem e-mail adrese: ured.studiob@gmail.com do 10.08.2020. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

 1. Zamolbu podnositelja prijave
 2. Životopis podnositelja prijave
 3. Presliku osobne iskaznice
 4. Presliku svjedodžbe o završenoj školi
 5. Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
 6. Dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice, elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 7. Dokumentaciju kojom se dokazuje pripadnost ciljnoj skupini.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenim_om kandidatom_kinjom po pozivu.

Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozivat će kandidate_kinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati_kinje će biti obaviješteni_e osobnim kontaktom.

Kandidat_kinja koji_a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao_la svoju prijavu.

O ishodu izbora kandidata_kinja koji_e ispunjavaju tražene uvjete podnositelji_ice prijava, bit će obaviješteni_e u zakonskom roku.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Udruge za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u uredovno vrijeme Udruge za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“, osobno, na broj telefona: 0917288236 ili putem e-maila: ured.studiob@gmail.com

Pozivamo sve zainteresirane kandidate_kinje da se prije prijave prethodno informiraju oko Dokumentacije za prijavu, točke 7. (dokaz pripadnosti ciljnoj skupini).