SvakiPojedinacČiniRazliku

„Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“ – brošura

„Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“ – brošura

Udruga Studio B završila je provedbu aktivnosti još jednog projekta unutar Erasmus+ Programa – stručnog osposobljavanja pod nazivom „Genderologija – rodna jednakost za jednako društvo“. Sam projekt traje do listopada 2021. Projekt je razvijen u suradnji s nekoliko međunarodnih partnera, kako sljedi: Youth for exchange and Understanding s Cipra, EO Sharp Minds iz Grčke, EUROSUD iz Italije, Zavod Burja iz Slovenije,  Ticket2Europe iz Španjolske, Udruženje Svetlost iz Srbije i Novosadska ženska inicijativa iz Srbije. Projekt je financirala Europska Unija kroz Erasmus+ program a odobren je na natječaju Agencije za mobilnost i programe EU.

Projektne aktivnosti započele su 1. lipnja, a sudionici_e su do 9. lipnja radili na temama rodne teorije i rodno uvjetovanog nasilja kroz neformalne metode učenja; istraživanje dobrih praksi rodnih javnih politika i ispitivanje i dijeljenje situacija vezanih uz rodno uvjetovano nasilje i rodnu ravnopravnost u zemljama iz kojih dolaze.

Nakon stjecanja teorijskog znanja, rušenja predrasuda i stereotipa te usvajanja stavova i mišljenja koji promiču ravnopravnost spolova, sudionici_ice su povećali_le svoje kompetencije kroz praktični rad i učenje kroz iskustvo, usredotočujući se na razvoj digitalne kompetencije, društvene i građanske kompetencije te kulturne svijesti i izražavanja. Sudionici_ice su primjenili_ile znanje o izražavanju i artikuliranju stavova osmišljavanjem javnog nastupa koji je održan kao ključni događaj ovog treninga. Sudionici su podijeljeni u 4 grupe, prema vlastitom izboru, od kojih je jedna grupa razvila ideju za javni nastup. Druga je skupina proizvodila materijale za kampanju – letke u digitalnom i tiskanom obliku. Treća skupina pratila je te procese snimajući video zapise i fotografije, a četvrta je zabilježila dojmove sudionika i procesa te je izradila ovu brošuru s tim podacima koja je prevedena na sve jezike. Taj je proces omogućio razvoj kreativnosti, pisanog, umjetničkog i digitalnog izražavanja. Ovaj proces imao je snažan utjecaj na sudionike i njihove ishode učenja.

Unutar ove brošure možete pronaći dojmove prije i poslije tijekom pripreme i provedbe kampanje. Brošura je izrađena na engleskom jeziku i svim jezicima zemalja uključenih u projekt.