Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ od početka ove godine provodi projekt pod nazivom „Digitalna transformacija inkluzivnog Youth Work-a“, u partnerstvu s organizacijama Youth Power iz Austrije, Njemačke i Švedske. Projekt je odobren od strane Agencije za mobilnost i programe EU, u sklopu Ključne akcije 2 Suradnička partnerstva, unutar Erasmus+ programa. Isti će trajati do 31.12.2024. godine.

Sve organizacije u partnerskom konzorciju rade s mladima koji se suočavaju s različitim preprekama, od ekonomskih i geografskih do društvenih i kulturnih, koje im onemogućavaju aktivnu participaciju i benefite rada s mladima. Sve ove prepreke dodatno je potencirala pandemija virusa COVID-19 koja nas je usmjerila ka digitalizaciji našeg rada.

Provedbom ovog projekta ojačat ćemo organizacije civilnog društva za digitalnu transformaciju inkluzivnog youth worka razvojem inovativnih rješenja koja
su primjenjiva na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Usvajanjem inovativnih digitalnih načina poučavanja povećat ćemo kvalitetu rada youth workera i potaknuti inkluziju mladih s manje mogućnosti, a diseminacijom rezultata želimo doprijet ćemo do velikog broja aktera i ojačati transnacionalno i međusektorsko djelovanje.

Navedeno ćemo postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

– Izrada unificirane Strategije digitalne transformacije youth worka, na temelju nacrta strategije koji će se izrađivati nalokalnoj razini;
– Izrada 5 inkluzivnih neformalnih programa treninga za youth workere, kroz organizaciju innovative boot camps;
– Razvoj Virtualnog inkluzivnog centra (EduLab, mapa digitalnih nomada youth workera,5 e-learning sustava, mobilna aplikacija, Sharing is caring tool s kategorijama „zeleno,digitalno i uključivo“ te Virtual study buddy);
– Provedba Javne kampanje.

Sukladno postavljenim ciljevima i provedenim aktivnostima ostvarit ćemo sljedeće rezultate:
1. Razvijeno 5 novih visokokvalitetnih inkluzivnih programa osposobljavanja za mlade;
2. Razvijena digitalna edukacijska platforma za provedbu osposobljavnja u virtualnom okruženju;
3. Izrađeni višejezični digitalni alati i 5 open digital education sustava za rad s mladima;
4. Unaprijeđene digitalne vještine uključenih organizacija i 20 suradničkih OCD-a;
5. 80 marginaliziranih mladih uključeno u izradu projektnih rezultata i E+ program;
6. Provedene aktivnosti širenja rezultata projekta s naglaskom na uključivi ,održivi i pametni youth work i mogućnostima implementacije istog u digitalnom prostor;
7. Izrađena Strategija digitalne transformacija youth worka temeljena na nacionalnim strategijama;
8. Izrađena mobilna aplikacija i interaktivna mapa digitalnih nomada u youth workera;
9. Ojačani kapaciteti uključenih i suradničkih organizacija za kvalitetnije djelovanje i provođenje aktivnosti s krajnjim korisnicima_icama.

Prvi virtualni sastanak s partnerskim organizacijama održan je već po odobravanju projekta, a prva aktivnost (kick-off meeting) održat će se već krajem siječnja u Berlinu, na kojoj će partneri dogovoriti detaljnu provedbu.

Kako se projekt temelji na digitalizaciji inkluzivnog YW, aktivnosti su zamišljene tako da njihovi rezultati utječu i budu dostupni, osim akterima na lokalnoj i nacionalnoj, i onima na europskoj i globalnoj razini. Neformalno obrazovanje u virtualnom okruženja jamči dostupnost edukativnim materijalima i procesu učenja skupinama i organizacijama izvan konzorcija. Za očekivati je da će projekt, ukoliko se pokaže uspješnim, poslužiti kao primjer dobre prakse budući da će se o rezultatima projekta obavještavati kroz razne kanale komunikacije. Širenjem rezultata i uključivanjem različitih aktera u proces diseminacije, ostvarit će se međusektorska suradnja.