Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Udruga Studio B je 1. svibnja započela provedbu još jednog projekta. Riječ je o projektu pod nazivom „Aktivna ruralna zajednica“ odobrenom na Javnom pozivu za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora RH koji je provelo Ministarstvo poljoprivrede.

Aktivna ruralna zajednica je pilot projekt usmjeren promicanju poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora koji će se provoditi na području općine Vrbje, koja pripada I skupini po Indeksu razvijenosti.

Opći cilj projekta je doprinijeti promicanju poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora.

Specifični ciljevi:

  1. Promicanje poljoprivrede kao ključnog čimbenika razvoja ruralnog prostora – ovaj će cilj biti ostvaren sveopćom provedbom projekta, a naročito kroz aktivnosti Predavanje „Osnivanje OPG-a, SOPG-a i kućne radinosti, te provedbom kampanje;
  2. Podizanje javne svijesti o važnosti ruralnog prostora – sveobuhvatna provedba projekta doprinosi postizanju ovog cilja, a naročito aktivnosti kampanje i putujuće izložbe
  3. Promicanje i očuvanje autohtone tradicijske baštine ruralnog prostora – provedbom kreativnih radionica „Šiškaj se“ i putujuće izložbe „Posavski biseri“ promicat ćemo i očuvati autohtonu tradicijsku baštinu ruralnog prostora što će rezultirati i stvaranjem pozitivne slike ruralnog prostora kao mjesta poželjnog za život i rad koje čuva svoje vrijednosti;
  4. Pružiti doprinos razvoju poljoprivredne djelatnosti, naročito kod mladih; diverzifikaciji poljoprivrednog sektora i ruralnom razvoju – provedbom aktivnosti Predavanje „Osnivanje OPG-a, SOPG-a i kućne radinosti“ ostvarit ćemo ovaj cilj;
  5. Pridonijeti atraktivizaciji ruralnog područja sa svrhom zadržavanja stanovništva – sveobuhvatna provedba aktivnosti osigurat će ispunjavanje potreba i rješavanje problema ruralnog stanovništva, s naglaskom na promicanje poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora, čime će se pridonijeti atraktivizaciji ruralnog područja. Veliku ulogu u postizanju ovog cilja imat će kampanja podizanja javne svijesti.

Kad je riječ o osiguravanju dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru, te visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora, stanovništvo općine Vrbje je, uslijed slabe prometne povezanosti, nedostatne informatičke pismenosti, nepostojanja sustavne podrške i neatraktivnosti manjih ruralnih područja za provedbu ovakvih programa, rijetko uključeno; što je u direktnoj koliziji s ciljevima ravnomjernog regionalnog razvoja i održivog razvoja ruralnih zajednica. Stoga ćemo putem kvalitetno osmišljenih aktivnosti kreativnih radionica, predavanja, izložbe i javne kampanje pružiti značajan utjecaj prevladavanju ovih nedostataka, te doprinijeti sustavnom očuvanju tradicijske baštine kao vrijednosti ruralnog prostora.

Projekt će se provoditi 3 mjeseca, do 31. srpnja 2022. godine, a financiran je u iznosu od 7.050,38 kn.

Pozivamo sve zainteresirane korisnike_korisnice da redovno prate našu web stranicu i društvene mreže kako bi se mogli_e uključiti u provedbu projekta!