Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

U razdoblju do donošenja ovog Akcijskog plana politika prema mladima u općini Vrbje svodila se na kontinuiranu podršku mladima u raznim područjima čiji se opseg godinama kvalitativno i kvantitativno povećavao. Donošenjem ovog dokumenta sistematizirane su mjere koje su se dosadašnjih godina donosile te su dopunjene mjerama i aktivnostima na temelju iznesenih prijedloga i potreba mladih tijekom provođenja projekta ‘RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih’’.

Udruga Studio B u partnerstvu s Općinom Vrbje provodi ovaj projekt u razdoblju od 01.01.2022. do 31. 12. 2022. Projektom je dosad obuhvaćeno 95 korisnika_ica, čime smo gotovo postigli zadani broj ciljne skupine već u prvom polugodišnjem razdoblju. Prilikom provedbe projektnih aktivnosti vodimo računa o jednakoj zastupljenost osoba različitih spolova te zastupljenosti mladih s manje mogućnosti. Izravni korisnici i korisnice projekta obuhvaćaju srednjoškolce_ke, studente_ice, nezaposlene i zaposlene mlade, mlade roditelje i volontere_volonterke, te lokalnu samoupravu.

Glavni rezultat ovog projekt jest izrada Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje koji pruža strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih, na temelju kojih će se u sljedećih tri godine raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima.

Projekt “RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih” Udruga Studio B je u partnerstvu s Općinom Vrbje prijavila na natječaj Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te je odobreno financiranje u iznosu od 100.000,00 kn. Također, Općina Vrbje i nositelj osigurali su sufinanciranje ovog projekta.

Kroz održavanje aktivnosti „Glas mladih“ 66 mladih je izrazilo svoje potrebe i probleme na strukturiran način čime su doprinijeli procesu kreiranja ovog dokumenta. Također, u svrhu što kvalitetnije izrade Akcijskog plana održane su dvije fokus grupe – jedna s ključnim dionicima i stručnjacima (predstavnicima udruga mladih / za mlade, psiholozima, socijalnim radnicima, pedagozima i sl.), te druga s donositeljima odluka – općinskim vijećnicima i vijećnicama, općinskim načelnikom i zaposlenicom općinske uprave.

Radna skupina zadužena za izradu Akcijskog plana sastojala se od predstavnika Udruge Studio B, Općine Vrbje i zainteresiranih mladih. Prvi nacrt Akcijskog plana je po izradi stavljen na javno savjetovanje putem mrežnih stranica Udruge Studio B i Općine Vrbje koje je trajalo od 12. do 26.9.2022. godine. Zaprimljen je jedan komentar koji je uvršten.

Za potrebe što kvalitetnije pripreme mjera Akcijskog plana proveden je anketni upitnik na uzorku od 66 ispitanika. Anketni upitnik provodio se u fizičkom i elektronskom obliku od 21. travnja 2022. do 15. lipnja 2022. godine, a obuhvaćao je populaciju mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina koje žive na području općine Vrbje, od čega 36 osoba ženskog te 29 osoba muškog roda, dok se jedna osoba nije željela izjasniti. Prosječna dob muških ispitanika je 22,06 godina dok je prosječna dob ispitanica 18,66 godina. Možemo zaključiti da upitnik kvalitetno odražava stavove i razmišljanja raznih kategorija mladih u općini Vrbje, a dodatne informacije prikupljene su radom s mladima kroz strukturirani dijalog. Pitanja anketnog upitnika odnosila su se na razne aspekte života mladih, od obrazovanja i slobodnog vremena mladih do zapošljavanja i percepcije budućeg života.

Rezultat provedenih aktivnosti je sveobuhvatan dokument koji za opći cilj ima unaprjeđenje i intenziviranje sveukupnih aktivnosti Općine Vrbje te svih organizacija i ustanova na području općine koje svojim djelovanjem i/ili nadležnostima doprinose rješavanju izazova, problema i potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života.

Ideja o izradi i prijavi projekta i izradi Akcijskog plana kao najznačajnijeg rezultata provedbe projekta nastala je uslijed činjenice da su mladi iz ruralnih sredina jedna od skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, te je potrebno ulagati posebne napore u razvijanje njihovih potencijala i ispunjavanje potreba. Stoga je ova inicijativa u skladu i s aktualnim politikama RH i Europske unije koje se odnose na mlade.

Odluku o donošenju Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje 2022. – 2025. donijelo je Općinsko vijeće Općine Vrbje na sjednici održanoj 27. rujna 2022. godine.

Akcijski plan za mlade Općine Vrbje možete pogledati i preuzeti ovdje.