Udruga Studio B

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja “Studio B” je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

studio b logo

Dana 12.09.2022. na web stranici Općine objavljen je nacrt Akcijskog plana za mlade Općine Vrbje 2022.-2025., te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga i komentara je 26.9.2022. godine do 15,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na dokument za koji je savjetovanje otvoreno možete uputiti slanjem komentara, prijedloga i sugestija na e-mail: esf.vrbje@gmail.com.

Dokument je dostupan ovdje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Vrbje.

U razdoblju do donošenja ovog Akcijskog plana politika prema mladima u općini Vrbje svodila se na kontinuiranu podršku mladima u raznim područjima čiji se opseg godinama kvalitativno i kvantitativno povećavao. Donošenjem ovog dokumenta sistematizirane su mjere koje su se dosadašnjih godina donosile te su dopunjene mjerama i aktivnostima na temelju iznesenih prijedloga i potreba mladih tijekom provođenja projekta ‘RU:TOPIA – razvoj zajednice po mjeri mladih’’.

Akcijski plan za mlade Općine Vrbje za razdoblje od 2022. do 2025. godine strateški je dokument koji je dio lokalne politike za mlade. Rezultat je procesa koji se temeljio na inkluzivnosti (mladih i ostalih dionika) te na podacima. On u sebi sadrži popis strateških ciljeva i prioriteta s pripadajućim mjerama, te indikatorima, čijom će se provedbom kroz iduće četiri godine poboljšati društveni položaj mladih na području općine.

Javno savjetovanje traje kraće od 30 dana kako bi se predloženi dokument moglo pravovremeno usvojiti.